Reviews

“In Judith verenigt zich een wonderbaarlijke combinatie die je niet vaak tegenkomt: zij is bedrijfseconomisch & cijfermatig goed onderlegd én zij heeft aandacht en aanleg voor het persoonlijke & spirituele.

Zo kan zij organisaties, werk- & samenlevingsrelaties en individuele personen op diverse niveaus bijstaan. In het zakelijke heeft zij gevoel voor de energetische dynamiek die er altijd is.

Dit gebruikt zij in haar dienstverlening. Haar aanpak is daardoor verdiepend en relevant; zij kan de onderstroom gewaar worden en duiden. Voor haar werk binnen relationele verhoudingen is dit cruciaal.

Daardoor kan zij veel meer voor haar klanten betekenen dan de rol die zij op zich neemt.”

De Externe Voorzitter, Nathalie Vrancken