Judith Bootsman is een mediator met een missie. Zij hanteert het principe “doen wat je zegt”: blijf in gesprek hoe moeilijk het ook is of lijkt. Door in gesprek te blijven, kunnen scheidingen vreedzamer verlopen en zelfs voorkomen worden. Dit heeft ze toegepast in haar eigen relatie.

Door juist het gesprek aan te gaan met elkaar, gezamenlijk onder begeleiding van een therapeut én ieder voor zich bij een eigen therapeut en/of coach, kan de film worden teruggedraaid. Kan de tijd worden genomen voor reflectie, het verwerken van emoties, het helder krijgen waarom en wat gebeurd was. De film van het leven wordt als het ware even stopgezet, om een beeld te krijgen van welke patronen tot het gedrag van zowel haarzelf als dat van haar man hadden geleid. En waar de verwijdering ongemerkt was ontstaan, welke acties vervolgens waren ondernomen of nagelaten.

Judith en haar man werden begeleid door goede en integere professionals die de juiste vragen konden stellen, die de humor en de luchtigheid er soms in konden brengen, ook juist op die momenten dat de pijn en het verdriet onverdraaglijk leken. Op deze wijze hebben Judith en haar man hun huwelijk kunnen redden. Judith wil deze succesformule graag delen met anderen. De mensen in haar omgeving moedigden haar aan om haar verhaal op te schrijven, zodat anderen er ook van kunnen leren.